28 Akle Street, Barangay Claro, Project 3, Diliman, Quezon City, Philippines 1102 [email protected]

 

[PAHAYAG] US vs China: Pilipinas, sa gitna ng nag-uumpugang bato

1

𝐏𝐚𝐡𝐚𝐲𝐚𝐠 𝐬𝐚 “𝐅𝐢𝐥-𝐀𝐦𝐞𝐫𝐢𝐜𝐚𝐧 𝐅𝐫𝐢𝐞𝐧𝐝𝐬𝐡𝐢𝐩 𝐃𝐚𝐲” ⓊⓈ ⓥⓢ Ⓒⓗⓘⓝⓐ: 𝗣𝗶𝗹𝗶𝗽𝗶𝗻𝗮𝘀, 𝘀𝗮 𝗴𝗶𝘁𝗻𝗮 𝗻𝗴 𝗻𝗮𝗴-𝘂𝘂𝗺𝗽𝘂𝗴𝗮𝗻𝗴 𝗯𝗮𝘁𝗼 Papatindi ang tunggalian sa daidig sa pagitan ng US at China. Apektado nito ang halos lahat ng mga bansa. Ang US ay “nagtatanggol” ng “pamumuno” nito…
Read more

FacebookTwitterGoogle+Share

[STATEMENT] “𝚁𝚎𝚜𝚒𝚜𝚝 𝚌𝚊𝚖𝚙𝚞𝚜 𝚖𝚒𝚕𝚒𝚝𝚊𝚛𝚒𝚣𝚊𝚝𝚒𝚘𝚗, 𝚍𝚎𝚏𝚎𝚗𝚍 𝚝𝚑𝚎 𝚛𝚒𝚐𝚑𝚝 𝚝𝚘 𝚙𝚛𝚘𝚝𝚎𝚜𝚝”

140413166_3956583917729851_3854131459956384900_o

“𝚁𝚎𝚜𝚒𝚜𝚝 𝚌𝚊𝚖𝚙𝚞𝚜 𝚖𝚒𝚕𝚒𝚝𝚊𝚛𝚒𝚣𝚊𝚝𝚒𝚘𝚗, 𝚍𝚎𝚏𝚎𝚗𝚍 𝚝𝚑𝚎 𝚛𝚒𝚐𝚑𝚝 𝚝𝚘 𝚙𝚛𝚘𝚝𝚎𝚜𝚝” 𝖪𝖨𝖫𝖴𝖲𝖠𝖭 𝗌𝗍𝖺𝗍𝖾𝗆𝖾𝗇𝗍 𝗈𝗇 𝗍𝗁𝖾 𝖴𝖯-𝖣𝖭𝖣 𝖠𝖼𝖼𝗈𝗋𝖽 The unilateral and without basis UP – DND abrogation is the latest attempt to shrink spaces of democratic discourse. Though worded differently, its sinister aim to…
Read more

[STATEMENT] 𝘾𝙖𝙡𝙞𝙗𝙧𝙖𝙩𝙚𝙙 𝙡𝙞𝙛𝙩𝙞𝙣𝙜 𝙤𝙛 𝙇𝙪𝙯𝙤𝙣 𝙀𝘾𝙌! 𝙉𝙤 𝙩𝙤 𝙈𝙞𝙡𝙞𝙩𝙖𝙧𝙞𝙯𝙖𝙩𝙞𝙤𝙣 𝙤𝙛 𝙋𝙪𝙗𝙡𝙞𝙘 𝙃𝙚𝙖𝙡𝙩𝙝 𝙀𝙢𝙚𝙧𝙜𝙚𝙣𝙘𝙮!

Statement April 22, 2020 𝘾𝙖𝙡𝙞𝙗𝙧𝙖𝙩𝙚𝙙 𝙡𝙞𝙛𝙩𝙞𝙣𝙜 𝙤𝙛 𝙇𝙪𝙯𝙤𝙣 𝙀𝘾𝙌! 𝙉𝙤 𝙩𝙤 𝙈𝙞𝙡𝙞𝙩𝙖𝙧𝙞𝙯𝙖𝙩𝙞𝙤𝙣 𝙤𝙛 𝙋𝙪𝙗𝙡𝙞𝙘 𝙃𝙚𝙖𝙡𝙩𝙝 𝙀𝙢𝙚𝙧𝙜𝙚𝙣𝙘𝙮!   Ahead of the IATF meeting that is supposed to come up with a proposal for President Duterte to consider, Palace Spokesperson Harry Roque…
Read more

[PAHAYAG] “𝙽𝚎𝚠 𝙽𝚘𝚛𝚖𝚊𝚕” 𝙼𝚊𝚛𝚊𝚕𝚒𝚝𝚊𝚗𝚐 𝚔𝚘𝚖𝚞𝚗𝚒𝚍𝚊𝚍 𝚊𝚗𝚐 𝚙𝚒𝚗𝚊𝚔𝚊-𝚋𝚞𝚕𝚗𝚎𝚛𝚊𝚋𝚕𝚎 𝚜𝚊 𝚙𝚒𝚗𝚊𝚗𝚐𝚊𝚗𝚐𝚊𝚖𝚋𝚊𝚑𝚊𝚗𝚐 𝚖𝚞𝚕𝚒𝚗𝚐 𝚙𝚊𝚐𝚙𝚞𝚝𝚘𝚔 𝚗𝚐 𝚝𝚛𝚊𝚗𝚜𝚖𝚒𝚜𝚢𝚘𝚗 𝚗𝚐 𝚌𝚘𝚟𝚒𝚍-𝟷𝟿 𝚜𝚊𝚙𝚞𝚜𝚒𝚋𝚕𝚎𝚗𝚐 𝚙𝚊𝚐𝚕𝚞𝚕𝚞𝚠𝚊𝚐 𝚗𝚐 𝚛𝚎𝚜𝚝𝚛𝚒𝚔𝚜𝚢𝚘𝚗 𝚗𝚐 𝙴𝙲𝚀

1

“𝙽𝚎𝚠 𝙽𝚘𝚛𝚖𝚊𝚕” 𝙼𝚊𝚛𝚊𝚕𝚒𝚝𝚊𝚗𝚐 𝚔𝚘𝚖𝚞𝚗𝚒𝚍𝚊𝚍 𝚊𝚗𝚐 𝚙𝚒𝚗𝚊𝚔𝚊-𝚋𝚞𝚕𝚗𝚎𝚛𝚊𝚋𝚕𝚎 𝚜𝚊 𝚙𝚒𝚗𝚊𝚗𝚐𝚊𝚗𝚐𝚊𝚖𝚋𝚊𝚑𝚊𝚗𝚐 𝚖𝚞𝚕𝚒𝚗𝚐 𝚙𝚊𝚐𝚙𝚞𝚝𝚘𝚔 𝚗𝚐 𝚝𝚛𝚊𝚗𝚜𝚖𝚒𝚜𝚢𝚘𝚗 𝚗𝚐 𝚌𝚘𝚟𝚒𝚍-𝟷𝟿 𝚜𝚊𝚙𝚞𝚜𝚒𝚋𝚕𝚎𝚗𝚐 𝚙𝚊𝚐𝚕𝚞𝚕𝚞𝚠𝚊𝚐 𝚗𝚐 𝚛𝚎𝚜𝚝𝚛𝚒𝚔𝚜𝚢𝚘𝚗 𝚗𝚐 𝙴𝙲𝚀   Introduksyon Inilantad ng kasalukuyang krisis ang pagkabangkorote ng serbisyong pambayan sa malalaking bayang kapitalista sa buong daigdig. Halos gumuho…
Read more