129-C Matatag Street, Diliman, Quezon City 1104 natlsect@kpdpilipinas.org

[PAHAYAG] IPAGLABAN ANG ATING MGA DEMOKRATIKO AT SOBERANONG KARAPATAN! Labanan ang mga Kontra-demokratiko, Otokratiko at Tiranikong Tunguhin!

kilusan-logo

IPAGLABAN ANG ATING MGA DEMOKRATIKO AT SOBERANONG KARAPATAN!

Labanan ang mga Kontra-demokratiko, Otokratiko at Tiranikong Tunguhin!

 

Paglapastangan sa Batas at Karapatan ng bawat Pilipino

Nagbanta ang Pangulong Duterte na kanyang isususpinde ang writ of habeas corpus kapag siya ay pwersahin. Bagamat pananakot, malinaw ang direksyong tinatahak ni Duterte: magtatag ng diktadura, katuwang si Bongbong Marcos, anak ng kanyang idolong diktador, Ferdinand Marcos, Sr.  Imbes na pagkaisahin ang mamamayan laban sa numero unong corrupt at magnanakaw, inutos pa ni Duterte ang pagpapalibing ng labi ni Marcos sa Libingan ng mga Bayani (LNMB).

 

Nanganganib, hanggang sa kasalukuyan, ang ating mga demokratiko at soberanong karapatan. Huwag nating limutin ang madilim na yugto ng ating kasaysayan sa ilalim ng pasistang diktadurang Marcos. Liban sa marami ang tinortyur, kinulong at pinaslang, nalugmok sa kahirapan at nalubog sa utang ang ating bayan   habang nagtatamasa ang pamilyang  Marcos sa tinangay at sinamsam nitong yaman hanggang sa kasalukuyan.

 

Kahit wala pang suspensyon ng writ of habeas corpus, marami nang pag-abuso ang gubyernong Duterte sa kapangyarihan. Sa ngalan ng war on drugs, tahasang sinasagasaan at hindi kinilala ang mga batas na nangangalaga at nagbibigay proteksyon sa batayang karapatan ng mamamayan. Imbes na rule of law ang mangibabaw, batas ng tiranong naghahari-harian ang iwinawasiwas ng administrasyong Duterte.

 

Karaniwang laman ng balita ngayon ang mga pinapatay dahil “nanlaban o nagtangkang lumaban” ang suspek na drug user at pusher. Mabigat pa dito, kapag isinama ang pangalan mo sa drug list, na napatunayan nang palpak, hindi ka nademanda at nalitis sa korte, sentensyado na at wanted, sa sukdulan pwede pang patayin.

 

Sa Universal Declaration on Human Rights (UDHR), ang estado ang may pangunahing obligasyon na protektahan at isulong ang karapatang pantao ng mamamayan. Bakit? Liban sa ipinagkatiwala ito sa kanya ng mamamayan, nasa kanya ang buong kapangyarihan upang patakbuhin ang buong gubyerno ayon sa tinatakda ng batas. Ngunit taliwas dito ang nangyayari sa Pilipinas ngayon. Tuluy-tuloy ang extra-judicial killing at paglabag sa proseso ng batas at korte. Matigas at tahasan si Duterte sa deklarasyong, “wala akong pakialam sa human rights” (I do not care about human rights!). Ito ay tuwirang salungat hindi lamang sa UDHR kundi maging sa Saligang Batas ng Pilipinas:

 

No person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law, nor shall any person be denied the equal protection of the laws. (Article III Bill of Rights, Section 1 ng 1987 Philippine Constitution)

 

Gamit ang war on drugs nilalapastangan ng rehimeng Duterte ang mga demokratikong karapatan ng mamamayan. At, para sa kanyang pagbabayad-utang sa mga Marcos, kakutsaba ang 9 na mahistrado ng Korte Suprema, sa desisyong ilibing sa LNMB, ay tahasang sinagasaan ang soberanong pasya ng mga mamamayang lumaban at nagpatalsik sa pasistang diktadurang Marcos.

 

Hatiin at Pagharian

Sa pambansang antas, malinaw na ang mga pakana para lubos na makapaghari si Duterte hanggang sa lokal na antas.  Ikinakasa na din nito  ang kanyang magagamit na makinarya.

 

Gamit muli ang War on Drugs nito, sa tulong ng DILG, inilunsad nito ang MASA-MASID (Mamamayang Ayaw sa Droga, Mamamayang Ayaw sa Iligal na Droga).

 

 

Ito ang kanyang mata at tenga sa antas barangay. Binubuo ito ng mga boluntir mula sa ibat ibang sector (simbahan, NGO, PO, civic at mga individual).  Magiging makapangyarihan ito dahil, batay lang sa rekomendasyon nito, pwedeng mapatalsik nito ang Barangay Chairman/woman at malansag ang konseho ng barangay.

 

Sa batas ni Duterte, pwede nitong palitan ang mga hindi sumunod na barangay officials (Chairperson at Council) o hindi nakapasa sa ebalwasyon sa kampanya ng War on Drugs.

 

Hindi na nito kinilala ang batas at proseso ng pagpapalit ng mga halal na opisyal sa loob ng barangay at sa dulo mabubuslo ang lahat ng kapangyarihan kay Duterte.

 

Magbubunga ito ng ibayong kaguluhan at pagkakahati hati sa hanay ng mamamayan.

 

Mag ingay! Magprotesta! Huwag manahimik!

Imbing layon ni Duterte na, manahimik na lang ang mamamayan at manginig sa takot. Na, manigas sa kanilang pighati ang mga biktima ng diktadurang Marcos at ng kanyang paglabag at hindi pagkilala sa human rights at due process.

 

Nakakalimutan ni Digong na may mapanlabang diwa ang mga Pilipino. Pinatunayan ito nang labanan at tuldukan ng mamamayan ang pasistang paghahari ng Rehimeng Marcos. Ipinakikita ito ngayon sa lumalaganap na protesta laban sa paglibing at pagdakila ni Duterte sa diktador.

 

Sa araw ng kapananganakan ni Andres Bonifacio, sa ika 30 ng Nobyembre, sa gitna ng tahasang paglapastangan sa ating demokratiko at soberanong karapatan,  ideklara nating mamamayan ang ating pagkakaisa at paglaban.  Isigaw at paalingawngawin ang ingay ng ating pagtutol sa nakaamba paglitaw muli ng tiranikong paghahari sa ating bayan.

 

Lumahok sa sama samang pagkilos upang ipaglaban ang ating mga demokratiko at soberananong karapatan! ###

 

Kilusan para sa Pambansang Demokrasya (KILUSAN)

Nobyembre 30, 2016

FacebookTwitterGoogle+Share

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *