129-C Matatag Street, Diliman, Quezon City 1104 [email protected]

[KAISA KA] Labanan ang Karahasan sa Kababaihan at Tiraniya sa Mamamayan!

17157593_1289126194475650_6667026547306426455_o
Marso 8, 2017

Labanan ang Karahasan sa Kababaihan at Tiraniya sa Mamamayan

 

Sa anumang gera—war on drugs man ala “tokhang” o gera para sa imperyalistang ganansya at pagpapalawak ng kapangyarihan, laging mas mabigat ang epekto sa kababaihan.

Sanlaksang Balo at mga Ulila

Higit sa 8,000 na ang napatay sa kampanya laban sa droga, halos hindi na malaman kung ang mga pinatay ay “lehitimong operasyon ng pulis” o ng mga “di-kilalang mga salarin” (unidentified gunmen).

Ang tanging malinaw: agad mga pinapatay ang mga suspek— hinusgahan sa bisa ng cardboard dahil nasa ‘drug list’.

Taga hanapbuhay ng pamilya ang kalakhan ng napapatay, maraming nabalong asawa, naulilang ina at mga anak. Hindi kayang aluin ang mga bata, lalo na ang ipalimot sa kanila ang sindak, takot at inhustisya, ng pamasko mula sa PNP nuong Disyembre 2016.

Bukod sa tuwirang pinahihirap ang mahirap na ngang kalagayan ng mga pamilya, babalikatin ng natitirang magulang, karaniwan ang babae, upang itaguyod ang kanilang pamilya at kabuhayan. Lalong nailalagay ang mga pobreng balong babae sa peligro ng sekswal na karahasan. Napipilitan ang ilan na isuko ang katawan sa mga pulis, at sa mga pwedeng magdiin sa kanila, huwag lang maisama sa Operasyon Tokhang. Lalong delikadong mabiktima ang mga nanay ng trafficking sa pagsagpang sa anumang alok na trabaho, maitaguyod lang ang mga ulilang anak. Mayrong din pagkakataon na nakukunan (miscarriage) ang mga babae bunga ng matinding takot at tensyong dulot ng Operasyong Tokhang.

Ito na ang resulta ng garantya ni Pangulong Duterte na sasagutin ang mga pulis sa anumang gusot ng masasangkutan ng mga ito na di- maikakailang paghihikayat na pumatay ng “walang kwentang” drug pusher at drug addict. Ito’y kahit pa alam niyang talamak ang kabulukan sa hanay ng pulisya kaya nga’t sa proseso, nabunyag na kalakaran ang pagtatanim ng ebidensya, gasgas na ginamit ang linyang “nanlaban” kaya napatay ang suspek.

Pinag-iinitan ang mga bumabatikos sa patakarang gera laban sa droga tulad ni Senator Leila De Lima lalo’t ito ang masugid na nag-imbestiga sa sa mga umano’y pagpatay ng itinatag diumano ni Duterte na Davao Death Squad. Sukat gamitin ng DOJ Secretary Aguirre ang testimonya ng convicted drug lords mapaghigantihan lamang ang tinik sa lalamunang si Delima.

Malinaw: ang Tokhang at ang proseso ng pagpapakulong kay Delima ay pagbabaluktot sa mga prosesong itinadhana ng batas. Ito ang tiraniyang piniling yakapin ng Pangulo. Humahanay ito ngayon sa mga tirano sa buong daigdig na nag-aastang “magliligtas ng bayan” “magpuprotekta sa kanilang mamamayan” kaya popular sa umpisa at pinapalakpakan pero ang tutuo, magdudulot ng malaking kapinsalaan.

Ginagahasa ng mga imperyalista ang kababaihan at winawasak ang mga bayan

Papalaking bilang ng sangkatauhan ang nasasangkot sa ligalig na nililikha ng pakikipag-contest ng mga malalaking kapitalistang bayan para sa mas malawak na pagnenegosyohan at pagkukunan ng ganansya.

Mula sa Iraq, Libya, Yemen, Afghanistan, Syria at sa iba pang lugar na daigdig na nasa gitna ng gera, ang mga maliliit ang apektado. Milyon na ang nagsisipaglikas, nagugutom at naghihirap. Pininsala ng gera maging ang pamayanan, kalikasan at pamana ng sibilisasyon , sa kamalayan ng susunod na henerasyon

Ayon sa UN, mayron nang 65.3 Milyong katao sapilitang lumikas sa kanilang mga bayan. Kalakhan ng mga nagsipaglikas ay nasa mga karatig-bayan sa Gitnang Silangan (39%) at Africa (29%), malaking bahagi din ang matatagpuan sa Asya Pasipiko ( 14%) at Americas (12%). Sa unang hati ng 2016 mahigit sa 3.2 milyong tao na ang nagsipaglikas.Dagdag ito sa mahigit sa 5 milyong bagong refugees noong 2015.

Matinding pasakit ang binabalikat ng mga kababaihan : lalong bumaba ang pagturing sa kababaihan, tumataas ang insidente ng domestic violence, sinisira ang birthing capacities (miscarriages atbp.) , laganap ang panggagahasa sa mga kababaihan kahit sa hanay ng batang babae sa proseso ng paghahanap ng ligtas na paglilikasan.

Maging ang pamamayagpag ng mga teroristang grupo lalo ang mga religious fundamentalists tulad ng ISIS o ang grupo ng Abu SAyyaf kung sa Pilipinas, ay sinuhayan at pinondohan din mismo ng mga imperyalista sa isang panahon, upang ipantapat sa mga gubyerno o grupong bumabangga sa interes ng mga kapitalista.

Naka-amba ang iba pang gera tulad ng sa Iran habang ang iba naman ay naghahanda para gerahin tulad ng Tsina hindi sa anupaman kundi sa laking pamilihan ng mga bayang ito. Tiyak na nakabanta ang gera sa mga Pilipina maging sa buong Asya- Pasipiko.

Nakikiisa ang Pagkakaisa ng Kababaihan para sa Kalayaan (KAISA KA) sa pandaigdigang panawagan na wakasan ang lahat ng porma ng karahasan sa kababaihan, maging ang tumitinding kamao ng tirano na lumalaganap sa buong daigdig. Ayaw namin ng gera at wala itong idudulot sa sangkatauhan kundi ibayong pahirap at pagpapakasakit.

Ang lugar ng kababaihan ay nasa gitna ng pakikibaka para sa kanyang karapatan at kagalingan.

Hangga’t may inaaping kababaihan, walang babaeng tuwirang malaya. Ang pagtataguyod sa karapatan at demokrasya laban sa tirano at awtoritaryanismo ay isang laban na kailangang isangkot ang pinakamalawak na hanay ng inaapi at pinagsasamantalahan sa buong mundo.

Labanan ang lahat ng porma ng karahasan sa kababaihan! ####

FacebookTwitterGoogle+Share

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *