129-C Matatag Street, Diliman, Quezon City 1104 [email protected]

[PAHAYAG] Martial Law at Ang Araw ng Kalayaan

19059506_1467295776658690_1685575740107679773_n

Martial Law at Ang Araw ng Kalayaan

 

Sa Araw ng Kalayaan, “maitataas na ang bandila sa Marawi”, sabi ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas at ni Presidente Duterte. “Matatapos na ang kaguluhang dulot ng teroristang Maute Group” na di-umano’y dikit sa ISIS.

Subalit patuloy ang pagbomba ng Philippine Air force sa naturang syudad.

Mahigit sa 176,920 katao na ang bakwit, kalakhan ay napadpad sa mga karatig probinsya. Ilang libo pang sibilyan ang ipit sa bakbakan, at halos 200 ang sibilyan napapatay.

At, sa bawat gusali at bahay na pinaguguho ng bomba, para malipol ang mga teroristang Maute, lalong nalalagay sa alanganin ang muling pagbangon ng mga kababayan natin sa Marawi.

Habang ganito, may mga investor na naka-abang sa “rehabilitasyon ng mga komunidad sa Marawi”. Nangunguna ang San Miguel Corporation (SMC) na ang president, si Ramon Ang, ay kilalang supporter ni Digong.

Mag-iisang buwan na ang martial law sa Mindanao, kasama ang Basilan, Sulu at Tawi-tawi sa bisa ng Proclamation 216. Suspendido ang writ of habeas corpus sa saklaw ng martial law.

Ang deklarasyon ng martial law ay solong akto ni Duterte, ayon na rin sa kanya. Hindi ito nirekomenda ng Department of National Defense (DND) o ng AFP sapagkat under control nito ang sitwasyon sa Marawi nuong Mayo 23, araw ng deklarasyon ng martial law.

Tinotoo ni Digong ang matagal nang bantang martial law, laluna sa mga kritiko ng malaganap na extra-judicial killing (EJK) kaugnay ng gera sa droga na tahasang lumalabag sa due process at rule of law.

Walang batas-batas sa mga maralita at api. Walang nakakasuhan at nakukulong na pulis sila ma’y makapatay sa “buy bust” o “entrapment operation”. Sa kabilang banda, sapagkat umaasta si Digong na pinakamalaking patron sa bansa, hindi rin magagalaw ang mga matatapat na kaibigan at kapanalig!

Masaklap pa, sapagkat estado ang nagtatakda kung sinong terorista, peligroso na totohanin ni Digong ang banta na pasasaklawin ang martial law sa buong bayan kahit lamang sa indikasyon na may mga “terorista” na sa Luzon at Visayas!

Ang kanyang martial law, ay tulad ng kay Marcos o higit pang malupit. Kagyat at tuwirang apektado ang na ang may 200,000 taga Marawi at 22 milyong kababayan natin sa Mindanao at sa gayon pati ang mga nasa Visayas at Luzon!

Walang pakundangan ang mga pananalita ni Presidente Digong. Sinabi niya sa mga sundalo ng Philippine Army, “pwede na warrantless arrest and searches.  Sinabi rin na sagot niya kung mang-rape ang mga sundalo!)

Sa kabila nito, walang-pakundangan ang mga lider ng Kamara at Senado sa di-pagtupad sa tungkulin para isalang ang deklarasyong Martial Law ni Duterte kung ang mga batayan a  naaayon o hindi sa Konstitusyon at kung ito ay puputulin o palalawigin.   Tahasan, laluna si Pantaleon Alvarez sa mga pananalitang naglalantad sa na siya ay hindi kumikilala sa Konstitusyon, rule of law at check and balance.

Nais pairalin ni Digong ay awtokratikong paghahari na walang batas kundi ang kanyang salita at utos.  Ipinalalaganap ay kultura ng pagkatakot sa panginoon, pananalig dito at paniniwala sa mga sabi-sabi o fake news tulad ng halimbawang ipinakita ni Vitaliano Aguirre, Justice secretary ni Digong. Pinawawalang-saysay ang mga demokratikong institusyon at ang silbi ng magkakapantay na kapangyarihan ng ehekutibo, lehislatura at hudikatura at ang kapangyarihan sa “check and balance” ng bawat isa.

Ang malaking kabalintunaan ay ang AFP. Tinitiyak ng mga opisyal nito sa publiko na ang militar ay umaalisunod sa Saligang Batas. Sinabi rin nila at ni Defense Sec. Lorenzana na, “hindi kailangan ng martial law para gapiin ang teroristang Maute Group”.

Kung kaya, todo ang pagligaw ni Digong sa AFP. Alam ni Digong na nakasalalay sa militar ang pagtatagumpay ng kanyang pagnanasang masolo  ang kapangyarihan.

Kaya hindi maalis sa ating mamamayan na mangamba. Mayroon tayong buhay na karanasan sa ilalim ng paghahari o diktaduryag militar ng idolo ni Duterte na si Ferdinand Marcos, Sr. Umiiral nuon ang matinding pag-abuso sa mga demokratikong karapatan at kagalingan ng mamamayan.

Gayunman, nabasag ang puting lagim ng sama-sama at organisadong pagkilos ng mamamayan na naninindigan sa kanilang mga karapatan at kapakanan.  Mahigpit nating hawakan ang mga aral sa karanasan at magiting na ipaglaban ang ating mga karapatan tungo sa pagkamit ng tunay na kasarinlan at demokrasya sa ating bayan. ###

Ipaglaban ang Kalayaan at mga Karapatan!

Martial Law, TUTULAN!

 

Kilusan para sa Pambansang Demokrasya (KILUSAN)
Hunyo 12, 2017
FacebookTwitterGoogle+Share

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *