129-C Matatag Street, Diliman, Quezon City 1104 [email protected]

[PAHAYAG] Walang Kukontra

Picture1

Walang Kukontra

 

“Hindi ito (batas militar) nakadepende sa kapritso ng Korte Suprema.  Susundin ko ba sila? Kung tingin ko, magulo pa ang sitwasyon, at gusto nyo’ng alisin ko na ito?  Huhulihin ko kayo’t itatapon sa kulungan.” (malayang salin ng sinabi sa English)

― Pres. Rodrigo Duterte, July 2, 2017

 

Pinipilipit na’t winawasak ni Pangulong Duterte ang buong sistema ng pamamahala at checks and balances na tinitiyak ng Konstitusyon. Lagi’t-lagi, sinasabi niyang hindi susundin ang pasya ng Korte Suprema, ang pinakadulong tagapamagitan pagdating sa batas at Konstitusyon, kung hindi ito naaayon sa kanyang gusto.

 

Binantaan na niya ang Korte na huwag mag-isyu ng mga TRO o harang sa mga pagawaing-bayan, kahit may mapipinsala sa bayan.  Nagbanta uli siyang susuwayin ang Korte, ilang araw bago ilabas ng Korte ang pasya ukol sa mga petisyon laban sa pagpapairal ng batas militar sa Mindanao, kung ito ay kukontra sa kanyang deklarasyon.

 

Samantala, sa syudad ng Marawi, kung saan pinauulanan ng mga bomba at bala ng kanyon ng pwersa ng gubyerno ang mga pwesto ng Maute, durog at sunog ang mga pamayanan; tumitilapong kasabay nito ang hati-hating katawan ng bawat mahagip ng bomba, sundalo man, terorista o sibilyan.

“Ano pa ang babalikan namin?,” panangis ng mga residente nang balikan nila’t pasukin ang mga tahanang maliban sa winasak na ng gera ay nilimas pa ng mga mandarambong.  Matagal na ang pakiusap nila, nagsisimula pa lamang ang labanan.  Huwag naman airstrikes.  Ganito rin ang panawagan ng mga abugado sa Lanao Sur kung saan bahagi ang Marawi City.  Tutol din dito ang LGUs at malalaking angkang Maranao.  May mga ekspertong militar ding nakikitang hindi na kailangan ang ganito.

 

Pero bingi ang presidente. Para sa kanya, siya lamang ang pwedeng sumukat sa tama o mali.  Siya ang masusunod.  Walang kukontra.  Kaya tuloy ang martial law sa Mindanao at maaring sumaklaw sa buong Pilipinas, gayong hindi ito inirekomenda ng AFP at ng security cluster ng gabinete at gayong sa mga kaduda-dudang batayan na pawang salungat sa Konstitusyon. Pinagmumukha niyang kakampi rin ng mga terorista ang tutol sa batas militar.  Nakatono ito sa malulutong na mura at banta sa mga grupong  nagtataguyod ng pantaong karapatan, lokal na organisasyon man o internasyunal. 

Hindi maikakailang sa lahat ng ito, ang dulo, ang paghahangad niyang iputong sa kanya ang kapangyarihan ng isang awtokrata o diktador, isang hari na siya mismo ang batas at pinakamakapangyarihan sa lahat.

 

Sumada ang mapait na mga pangyayaring ito ng mahigit isang taon nang pangingibabaw ni Duterte sa lahat ng mga opisyal na institusyon sa bayan, sa Konggreso at Hudikatura.  Sinimulan ng madugong kampanya laban sa droga, dumulo sa batas militar sa Mindanao para labanan ang mga terorista na ayon sa kanya ay may kaugnayan din sa droga.

 

Isang nakakikilabot na pahiwatig ng susunod pa niyang mga taon sa poder kung pipiliin natin, ang sambayanan, na manahimik na lamang at hindi kumibo, at patuloy na maniniwala at aasang presidente lamang ang may kakayahang lutasin ang lahat ng mga suliraning pang-ekonomya, pampulitika at panlipunan.  Kahit pa pinapatay ang ating diwa at iginagapos na ng kanyang mga utos ang ating mga kamay, tumataas ang bunton ng tinutuntungang mga bangkay ng mga pwersang panseguridad ng estado. Kahit nananatiling panaginip ang ating mga kahilingan at karaingan at pinagpipyestahan ang ating likha at likas na mga yaman ng mga dayuhan at iilang pamilyang kaniyang alyado, tagasuporta at kapanalig.

 

Hahayaan ba nating maghari-harian ang isang diktador na nag-aakalang mananatiling tahimik at walang-kibo ang taumbayan sa panlilinlang, pananakot at panunupil. Dinanas na natin ang lagim ng 14 na taon sa ilalim ng diktadurang militar ni Marcos. Hindi natin dapat hayaan ang maulit pa ito!K

 

 

Kilusan para sa Pambansang Demokrasya (KILUSAN)

Hulyo 2, 2017

FacebookTwitterGoogle+Share

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *