129-C Matatag Street, Diliman, Quezon City 1104 [email protected]

[PAHAYAG] Pasinaya sa Paghaharing Tiraniko

Picture2

Pasinaya sa Paghaharing Tiraniko

 

Komportableng buhay ang tema ng huling SONA. 

 

Ngunit gumuhit dito ang pagyayabang, pagmumura, pambabastos, pagbabanta, pagmamando. Ginawang okasyon ang huling SONA para iladlad at kumpirmahin sa bayan at sa mundo ang estilo at paraan ng pamumuno ni Duterte sa estado, gubyerno at bayan.

 

Ginawa ang huling SONA makaraang ikompromiso ng mayorya ng mahistrado ng Korte Suprema at mayorya ng mga miyembro ng dalawang antas ng Konggreso ang kanilang kasarinlan at pantay na kapangyarihan sa sangay ng ehekutibo nang desisyunang “legal” ang proklamasyon ng martial law at suspensyon ng writ of habeas corpus sa Mindanao at ang pagpapalawig nito hanggang Disyembre 31, 2017. Nagbigay tulak ang magkaugnay na desisyon sa imbing layunin ni DU30 na tunguhin ang paghaharing tiraniko, na bagay na tawaging authoritarian.

 

Sa saliw ng mga mura at banta, iginuhit ni DU30 sa SONA at sa sumunod na press conference ang pagpapalakas at paglilibre sa imbestigasyon ng PNP at AFP sa paglabag sa karapatang pantao at/o pagkasangkot sa katiwalian . Kaugnay nito, inutos niya sa CHR at Ombudsman na kunin muna ang pahintulot ni DU30 bago makapag-imbestiga sa sinumang opisyal at tauhan ng PNP at AFP.

 

“JOKE only (biro lang!),” ang bantang pagbubuwag sa Commission on Human Rights (CHR), bawi ni DU30 makaraan ang halos isang linggo. “JOKE only” ang utos niya sa Ombudsman at CHR.  Ngunit hindi JOKE ay ang pagrerekluta ng dagdag na 35,000- 40,000 sundalo at mga pulis.

 

Hindi biro ang pagpapalaya at pagbabalik sa pwesto kina Supt. Marvin Marcos at 18 pang pulis na sangkot sa pag-murder kay Espinosa, dating mayor ng Albuera, Leyte. Hindi biro ang mahigit 8,000 napapatay na sa gera kontra droga.  Hindi biro na patuloy na naglipana ang mga vigilante na kasabwat ng mga pulis sa pamamaslang ng mga “suspek” sa drugs o krimen. Hindi biro na tuwirang banta  sa mga legal at demokratikong kaparapatan ng mamamayan ang mga kaganapang ito.

 

Hindi biro ang araw-araw na pagbomba sa Marawi; ang pagtitiis ng daan-daan libong bakwit na nagugutom at nagkakasakit. Hindi biro ang martial law at ang paggamit dito ni Duterte para itulak ang mga hakbang sa pagpapalakas sa estado at itatag ang paghaharing authoritarian.

 

Nanalaytay sa SONA, sumunod na press conference at sa mga nauna at huling mga pagsasalita ni Duterte ang paghahasik ng takot at pagwawasiwas ng hubad na kapangyarihan. Kakombinasyon nito ang malaganap na walang pakundangang pagpatay sa libu-libo at paparami pang kawawang mamamayan. Lahat ng biktima ay inuugnay sa drugs. Hindi iilan sa kanila ang dati nang sumuko sa pulisya.

Komportableng buhay pala na mamuhay ang mamamayan nang manhid sa takot. Komportable nga marahil si Duterte, sapagkat hindi mangangahas ang mga kritiko niya o madeDe Lima sila. Ilang ulit nang nagbanta si Duterte ng karahasan at kamatayan sa mga tagapagtanggol ng human rights at sa mga pumupuna sa kanyang mga patakaran at paraan ng pamamalakad sa gubyerno.

 

Inilinaw ni Duterte sa SONA na itinataguyod niya ang lantay na pananakot bilang “pangontra sa kriminalidad.”  Nakatuntong ito sa walang-taning na gera kontra droga at obsesyon ni DU30 para sa “peace and order.” Ihinahasik ng takot sa pamamagitan ng patakaran ng pagpatay, bukod pa sa “parusang kamatayan” at walang kulungan, walang paglilitis sa korte o kung may paglilitis man, sa publiko inuusig nang walang kalaban-laban ang biktimang hindi makakapagtanggol ng sarili.

 

Simula ang ikalawang SONA ng ikalawang taon ni Duterte bilang pinakamakapangyarihang opisyal ng Pilipinas. Siya ay pinuno ng estado at gubyerno at commander-in-chief ng AFP at PNP.  Bago pa man ideklara ang martial law, bistado na ang sistema at paraan ng paghahari na itinataguyod ni Duterte na umiidolo sa dating diktador na si Ferdinand Marcos, Sr.

 

Kontrolado ang mga otoridad sa pambansang antas, titiyakin din ang kontrol ng rehimeng Duterte sa mga barangay. Papalitan silang lahat upang diumano’y malansag ang mga sindikato sa droga na may kaugnayan diumano ang “40% ng mga punong barangay”. Nakakasa nang walang eleksyon sa Oktubre para sa mga punong-barangay at kagawad. Samakatuwid,mawawala na sa kamay ng mamamayan ang pamimili sa kanila sapagkat hihirangin o “i-aappoint”  na lamang ni Duterte ang mga papalit.  Batas na lamang ang kulang dito!

 

Pasinaya ang ikalawang SONA para sa bagong pakete ng pahirap sa mamamayan at higit na pakinabang sa iilang super sa yaman. Pakete ito ng mga buwis at iba pang bayarin na magpapasirit pataas sa presyo ng mga produktong langis at iba pang bilihin.

 

Binibigyang tulak ngayon ang malaon nang programa sa phase-out ng mga public utility vehicles (PUV), laluna jeepneys. Mawawalan ng hanapbuhay ang maraming driver at maliliit na operator. Samantala sa modernong PUV, tataas ang minimum na pamasahe mula P8 tungong P25! Walang dagdag sa sahod ng mga manggagawa samantalang tuloy pa rin ang kontraktwalisasyon.

 

Nakapasulong na rin ang pagbabago ng Konstitusyon para ipwesto ang pagtungo sa federal na sistema ng pulitika at porma ng gubyerno na magreresulta sa lalong paghihiwa-hiwalay ng bayan. Kagyat na nakataya rin sa ChaCha ang pagbubukas sa mga dayuhang investor ng lahat ng bahagi at sulok ng pambansang ekonomya at patrimonya.  Gayundin, ang pag-aalis ng mga restriksyon sa martial law powers ng presidente.

 

Ipagtanggol at igiit ang mga legal, demokratiko, pantao at pang-ekonomyang karapatan ng mamamayan!

Makibaka, Huwag Matakot!

Mangahas makibaka, Mangahas Magtagumpay!

 

Kilusan para sa Pambansang Demokrasya (KILUSAN)

Agosto 4, 2017

FacebookTwitterGoogle+Share

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *