129-C Matatag Street, Diliman, Quezon City 1104 natlsect@kpdpilipinas.org

Media Release and Statement

[PAHAYAG] IPAGLABAN ANG ATING MGA DEMOKRATIKO AT SOBERANONG KARAPATAN! Labanan ang mga Kontra-demokratiko, Otokratiko at Tiranikong Tunguhin!

kilusan-logo

IPAGLABAN ANG ATING MGA DEMOKRATIKO AT SOBERANONG KARAPATAN! Labanan ang mga Kontra-demokratiko, Otokratiko at Tiranikong Tunguhin!   Paglapastangan sa Batas at Karapatan ng bawat Pilipino Nagbanta ang Pangulong Duterte na kanyang isususpinde ang writ of habeas corpus kapag siya ay…
Read more