#22-A Domingo Guevara St., Highway Hills, Mandaluyong City,Phils. natlsect@kpdpilipinas.org (+632) 7173262

 

[PAHAYAG] IPAGLABAN ANG ATING MGA DEMOKRATIKO AT SOBERANONG KARAPATAN! Labanan ang mga Kontra-demokratiko, Otokratiko at Tiranikong Tunguhin!

kilusan-logo

IPAGLABAN ANG ATING MGA DEMOKRATIKO AT SOBERANONG KARAPATAN! Labanan ang mga Kontra-demokratiko, Otokratiko at Tiranikong Tunguhin!   Paglapastangan sa Batas at Karapatan ng bawat Pilipino Nagbanta ang Pangulong Duterte na kanyang isususpinde ang writ of habeas corpus kapag siya ay…
Read more