129-C Matatag Street, Diliman, Quezon City 1104 [email protected]

Songs

Buhay Aktibista

Composed by Teatrong Bayan

 

Sa parlyamento ng lansangan

Ako’y muling isinilang

Disi-otso anyos lang ng mag-full time

Kanlungan ko’y masa

Sa lipunan ang tunay na eskwela

 

Kutyain man ako ng aking barkada

O dedmahin man nila

Hihimukin hanggang makasama

Yan ang tungkuling mag-organisa

 

KORUS:

Ganyan lang, ganyan lang

Ang buhay aktibista

Simpleng pamumuhay

Puspusang pakikibaka (2x)

 

Pagsapit ng alas-kuwatro

May miting pa ang kolektibo

Pagkagat ng dilim

Sasanib sa welga

 

ULITIN ANG KORUS

 

Napapagod man ang katawan

Aktibo pa rin ang isipan

Laging handa sa talakayan

O debate sa teorya’t karanasan

 

ULITIN ANG KORUS

 

Ang buhay o ang buhay

May hirap at tagumpay

Buhay aktibista’y paglilingkod sa masa

Simpleng pamumuhay

Puspusang pakikibaka

 

ULITIN ANG KORUS til fade

tb_logo

FacebookTwitterGoogle+Share